Flexform logo
News catalogue 2024

FLEXFORM | 2024系列产品目录

News 2024

2024系列产品目录展示了Flexform将专有技术与传统相结合,坚持关注细节和追求平衡形式的同时,仍坚定不移地持续走在创新之路上。 

目录分为两部分,分别介绍室内和室外的新产品,两部分均附有详细信息和技术图纸。

Album

News catalogue 2024
News catalogue 2024
News catalogue 2024
News catalogue 2024
News catalogue 2024
News catalogue 2024